KONCEPT

 

Om oss ?

PROVIDENTIA är ett « Destination Management Company », specialiserat inom konferensresor och incentive arrangemang i Frankrike.

Vårt team har mer än 30 års gedigen erfarenhet inom turism, events och företagsledarskap.

Vår målgrupp utgörs i huvudsak av företag som eftersöker hög kvalitet. Vårt mål är att erbjuda Er bästa kvalitet med hänsyn till Er budget.

Vi försäkrar att „kvalitet“ är det genomgående temat i samtliga serviceområden. PROVIDENTIA garanterar att Ert program är genomförbart in i minsta detalj, från enskilda transfers till totallösningar i relation till Era seminarium och events.


Vi är ett Skandinaviskt ägt företag i Frankrike.Tack vare vårt nordiska ursprung förmedlar vi vår kunskap om Frankrike med Skandinaviska värderingar och synvinklar till förmån för våra kunder. Därför kan vi garantera Er en effektiv, flexibel, precis och ytterst lönsam portfölj av tjänster och leverantörer.

Varje enskild företagsgrupp är unik och vi skräddarsyr alla program efter Era behov och budget.

Vi värdesätter personlig service och kontakt. Varje förfrågan handläggs av en och samma account manager från den första korrespondensen och fram till gruppens ankomst i Frankrike. Under vistelsen är vår account manager tillgänglig 24/24h om frågor, ändringar eller oförutsedda händelser skulle uppstå.

PROVIDENTIA har givetvis alla nödvändiga lagliga tillstånd och skyldigheter för att driva eventföretag i Frankrike som D.M.C. Licens, Resegaranti och Civil Risk försäkring.

 

Vårt begrepp

1

Starka poäng

Vår affärsidé bygger på: kvalitet, noggrannhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och kontinuerlig feedback.

2

Kvalitet

Kvalitet är det gemensamma nyckelordet för alla våra prestationer. Vi arbetar enbart med de bästa underleverantörerna på marknaden, vilket för övrigt inte nödvändigtvis är de dyraste!  Vår styrka är vårt stora kontaktnät av ypperliga samarbetspartner, varav flertalet sedan lång tid tillbaka.

3

Noggrannhet

Noggrannhet och framsynthet (PROVIDENTIA) är vårt löfte till Er! Vi lämnar ingenting åt slumpen när det gäller Er kommande resa. Allting är ordentligt kontrollerat och inga detaljer går obemärkta förbi. Det program som vi har utlovat ska överensstämma med Era förväntningar.

Vårt koncept är flexibelt och anpassas till Era behov och önskemål. Vad ni önskar gör vi möjligt!

Vår idé är att ni själva kan välja om ni vill boka ett helheltskoncept eller om ni föredrar att välja några väl valda tjänster ut vår serviceportfölj. Urvalet är stort och framför allt valet är Ert!

4

Kostnadseffektivitet

PROVIDENTIA garanterar Er hög kostnadseffektivitet. Vi har in i minsta detalj kännedom om den aktuella prisnivån på den franska marknaden. I förhållande till gruppens profil och säsong förhandlar vi fram de bästa tänkbara priserna och förutsättningarna till just Er grupp. Vi kallar det lönsamt och andra kallar det hård konkurrens. Gör Er egen jämförelse i samband mer er nästa konferensresa till Frankrike och kalla det bara..... enastående.

5

Feedback

PROVIDENTIA erhåller kontinuerlig feedback på alla våra evenemang. Vi söker alltid att tillfredställa våra kunders höga krav och förväntningar inför ett arrangemang. För att följa upp på varje grupp’s vistelse i Frankrike, ber vi Er efter resan att fylla i och komplettera ett frågeformulär. Tack vare gruppens olika upplevelser kan vi alltid „risa“ och „rosa“ våra leverantörer och eventuellt förbättra vår kundservice. Vi använder en fem gradig skala där fem är högsta kvoten av belåtenhet. Idag håller vi ett historiskt genomsnitt av 4,4 baserat på ett stort antal genomförda events under de senaste åren.

6

Social Responsibility

Corporate Social Responsibility är ett annat viktigt ämne för PROVIDENTIA och det sätt vi bedriver vår verksamhet. Strikta etiska normer ingår i vår politik. Alla våra leverantörer och samarbetspartner blir uppmanade. Särskilda åtgärder är bland annat: Anti-korruption, jämställdhet, kommunikation, öppenhet, hälsa, arbetssäkerhet, miljöskydd & en renare framtida teknik.